Bestilling av serviceoppdrag

Ditt navn:*
Firma/Organisasjon:
Adresse:*
Tlf. Mobilnummer:*
E-Post:*

Hva er det som skal utføres?

Forundersøkelse
Generelt oppsett av datamaskin
Sikkerhet, antivirus og backup
Programvare

Hvor skal datamaskinen undersøkes?

Velg hvor vi skal se på problemet/det som må gjøres*

Annen informasjon

Annen informasjon du ønsker å oppgi/er relevant for arbeidet som skal utføres

BEKREFTELSE PÅ FORSTÅTTE AVTALEBETINGELSER

Ved å krysse av at du har forstått avtalebetingelsene, så er du innforstått med at Dataplan IT Partner AS (leverandøren) utfører et arbeid på timebasis hvor du som kunde vil bli fakturert ihh til medgått tidsbruk. Forundersøkelse faktureres med standard 1 time.Dataplan IT Partner har ikke noe garantiansvar for utstyr som har garanti. Ved garantioppdrag vil utstyret bli registrert og sendt inn til garantireparasjoner hos produsenten av utstyret, medgått tidsbruk vil bil fakturert. For private er det reklamasjonsrett ihh til norsk kjøpslov. Utenom dette gjelder standard leveringsbetingelser som beskrevet på http://www.dataplan.no/leveringsbetingelser. Ved oppdrag ute hos Kunde vil det komme 50% av normal timesats ved kjøring, samt kilometer som er medgått for å dekke transportkostnader. Dersom det bestilles forundersøkelsen vil det gis et tilbud/estimat på det arbeidet som skal utføres i forkant av arbeidet. Dersom dette arbeidet aksepteres vil arbeidet bli utført og faktura sendt ihh til normal forretningspraksis. Dataplan IT Partner AS fraskriver seg ethvert ansvar som følge av tapte data, utstyr som slutter å virke eller ved programvare som ikke opererer ihh til ønsket funksjonalitet.
Godkjenning av avtalebetingelser*