IT-Policy når de ansatte slutter
Det er forskjell på hvilken IT-Policy man må ha på plass i forbindelse med å avslutte et ansattforhold, den baserer seg på type jobb og stilling den ansatte har hatt. Her har vi samlet noen generelle råd som kan være hjelpsom til deg som leder for å sikre rett håndtering:

Mobil/mail 


Det er viktig at man raskt vurderer om den ansatte skal bli fratatt jobb-mobil/mail og brukertilgang den dagen den vedkommende sier opp. Dette kan være aktuelt om man aktivt må forhindre kopiering av relevante kundedata eller tap av kunder. Ofte er dette i tilfeller hvor den ansatte har vært hovedkontakt. Er dette definert som nødvendig, men man ønsker at den ansatte skal jobbe ut oppsigelsestiden, kan da den ansatte alternativt drive med opplæring/videreformidling av informasjon eller annet forefallende arbeid i resten av oppsigelsestiden.
 

Tilgang til IT – system


En leder bør alltid ha god oversikt over de forskjellige IT-systemer de ansatte har tilgang til, spesielt på skytjenester. Dette for å vite hvor ansatt kan ha konto som må deaktiveres - alt fra nettbanker, til erp-systemer, rapporteringsverktøy, leverandør-websider, kunde-websider, Office365-portaler, sosiale medier (facebook workplace, slack), etc. Det er gode verktøy å samle denne type informasjon i slik at man enkelt kan gjøre de justeringer som gjelder den enkelte ansatte.


Andre tilganger


Det er viktig å bytte essensielle passord, pin-koder til alarm, nøkkel/nøkkelkort.
Passord til trådløse nett bør byttes. Dette avhenger selvfølgelig av hvilke sikkerhetsrutiner dere har etablert for å ivareta denne form for endringer.


Når den ansatte har sluttet


Husk å sette opp en fraværsmelding på epost / avslutte epostadresse.
Det er strenge føringer på hva som er tillatt av informasjonsdeling når den ansatte har fratrett. Det er viktig at ledelsen kjenner til dette slik at det ikke kan bli utfordrende situasjoner og konflikter innen overvåkning/ GDPR og andre grensesnitt.
 

Opplever du at det er behov for å ta en liten gjennomgang på eksisterende policy eller at det skulle vært etablert en ny vil vi i Dataplan IT Partner gjerne bidra med å utarbeide IT-Policy som dekker deres spesifikke behov.
 

Ta kontakt med oss
 
slutte p%c3%a5 jobb