Nettverk og teknologi er årets tema under Sikkerhetsmåneden 2019
Ingen bedrifter er for store eller for små til å hackes, og utfallet kan være katastrofalt om ikke alle sikkerhetsrutinene er på plass, for å begrense et økonomisk tap som kan oppstå etter en slik hendelse.
Cybertrussellandskapet er i konstant utvikling, og på dette grunnlaget har NorSIS valgt «Nettverk og ny teknologi» som tema på årets sikkerhets måned. Sikkerhetsmåneden har som mål å gjøre næringslivet oppmerksom på de ulike risikofaktorene som oppstår med ny teknologi, da spesielt med tanke på IoT-enheter. Siden 2012 har de samarbeidet med ENISA som er EU sitt informasjonssikkerhetsorgan. ENISA er koordinator for den europeiske sikkerhetskampanjen som medlemslandene i EU deltar i


Kunnskap er makt


Kunnskap og evne til å håndtere disse truslene vil hjelper ledere innen sikkerhet og risikostyring. Målet er å forbedre organisasjonens motstandskraft og oppnå bedre støtte i forretningsmessige mål. NorSIS anbefaler derfor at alle virksomheter gir opplæring i informasjonssikkerhet for sine ansatte i oktober, med opplæringsmateriell NorSIS har tilgjengelig.

Bedriftsledere og næringslivet generelt har tilsynelatende god innsikt i begrepet «cybersikkerhet». Resultatet av å nyttiggjør seg denne innsikten vil kunne måles i forretningsresultatene. Antall høyprofilerte sikkerhetsbrudd og angrep har ført til overskrifter i nyhetsbildet, som igjen har fått bedriftsledere til å ta cybersikkerhet på alvor. Dette er bekreftet av senioranalytiker i Gartner, Sam Olyaei.

NorSIS sin sikkerhets måned er verdt å få med seg nettopp på grunn av behovet for å øke bevisstheten rundt ulike trusler vi står ovenfor. Hvert år utarbeider NorSIS en opplærings pakke i informasjonssikkerhet sammen flere samarbeidspartnere. Denne er rettet mot ansatte i små - og mellomstore bedrifter med mål om å utbedre sikkerhetsarbeidet i den aktuelle bedriften. Opplærings pakken skal hjelpe daglig leder eller sikkerhets ansvarlig med å skape bevissthet rundt informasjonssikkerhet i egen virksomhet.


Dataplan satser tungt på sikkerhet


Dataplan har som mål å alltid være oppdatert på det siste innen IT-sikkerhet, og vi brenner for å formidle og lære bort det vi kan, nettopp for å gjøre bedrifter mer motstandsdyktige mot svindlere og hackere.
 
Vi jobber tett sammen med noen av de største aktørene innen sikkerhetsteknologi, og har et stort apparat i ryggen for å sikre bedrifter fra å miste verdifull data.

Datasikkerhet er, og bør være et høyt prioritert fokusområde i styrer og ledelse, nettopp for å sikre at bedriften ikke blir utsatt for uheldig lekkasje og økonomiske tap.


 
 
su-san-lee-vft8w5vfhw8-unsplash