Fortinet SD-WAN webinar (on demand)
SD-WAN er definitivt en teknologi som kan ha stor nytteverdi for alle som har et behov for tilgang til en tjeneste som ikke er lokal.
Tjenesten kan finnes i skyen eller i eget datasenter sentralt plassert. Uansett, dersom stabil tilgang til en tjeneste utenfor ditt kontor er viktig, vil SD-WAN kunne bidra. 
 
Som en effekt av SD-WAN, har også løsninger for software definisjon av LAN vokst frem som en svært effektiviserende faktor. 
På bakgrunn av dette vil vi også legge fokus på SD-Branch. Herunder automatisert config av uplink og endepunkt tilgang. 
 
Vi skal gjennom dette webminaret se på hvordan man bygger en effektiv og stabil SD-WAN løsning der vi treffer riktig balanse mellom kompleksitet og effektivitet. 

Agenda
Lars Eidsten, Systems Engineer Manager i Fortinet vil gjennomgå følgende: 
•             Hva er SD-WAN
•             Hvordan bygge et SD-WAN design
•             Demo og lab med et komplett SD-WAN oppsett
•             SD-Branch demo

Webinaret er tilgjengelig on demand og finnes her.
sd-wan