Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

Generelle betingelser
* Dataplan IT Partner AS/Dataplan Regnskap AS/Dataplan Solutions AS har som leverandør full pant i varer, programvare og resultater til dess den gjeldende faktura(er) for varene er betalt. 
* Ved forsinket betaling beregnes 12,75% rente apr som blir fakturert i etterkant
* Ved forsinket betaling vil tjenester bli stengt inntil faktura/tjenester/varer er fullt ut betalt, eller varer kan bli inndratt
* Stenging av tjenester vil skje etter to purringer og stengningsvarsel har blitt sendt ut


 
DATAPLAN AS
Stokkamyrveien 18A | 4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 30 00
Faks: +47 51 96 30 01
firmapost@dataplan.no