Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

Generelle betingelser
* Dataplan IT Partner AS/Dataplan Regnskap AS/Dataplan Solutions AS har som leverandør full pant i varer, programvare og resultater til dess den gjeldende faktura(er) for varene er betalt. 
* Ved forsinket betaling beregnes 12,75% rente apr som blir fakturert i etterkant
* Ved forsinket betaling vil tjenester bli stengt inntil faktura/tjenester/varer er fullt ut betalt, eller varer kan bli inndratt
* Stenging av tjenester vil skje etter to purringer og stengningsvarsel har blitt sendt ut