Innlevering av PC/datautstyr m/datasletting

Ditt navn:*
Firma/Organisasjon:*
PC Merke/Navn (flere linjer ved flere produkter)*

Hva er det som skal utføres?

Maskin returneres som EE-Avfall*

DATA

Hva skal gjøres med dataene?*

BEKREFTELSE PÅ FORSTÅTTE AVTALEBETINGELSER

​Ved å krysse av at du har forstått avtalebetingelsene, så er du innforstått med at Dataplan IT Partner AS (leverandøren) vil ta imot utstyret og slette dataene i henhold til avkrysning ovenfor. Dersom det er avkrysset at det skal utføres utkopieringsarbeid, så utføres et arbeid på timebasis hvor du som kunde vil bli fakturert ihh til medgått tidsbruk. Etter innlevering kan ikke utstyret tas tilbake. For private er det reklamasjonsrett ihh til norsk kjøpslov. Utenom dette gjelder standard leveringsbetingelser som beskrevet på http://www.dataplan.no/leveringsbetingelser. Ved oppdrag/henting hos Kunde vil det komme 50% av normal timesats ved kjøring, samt kilometer som er medgått for å dekke transportkostnader. Dataplan IT Partner AS fraskriver seg ethvert ansvar som følge av tapte data, utstyr som slutter å virke eller ved programvare som ikke opererer ihh til ønsket funksjonalitet.
Godkjenning av avtalebetingelser*