Dataplan AS

Dataplan leverer et bredt spekter av forretningstjenester til nesten 1000 kunder. Dette involverer totale økonomisk- og administrative tjenester, inklusive:
 
  • Regnskap
  • IT
  • Programvarer
  • Lønn
  • Rapportering
  • Rådgivning
  • Forretningsutvikling
  • Internasjonal Rådgivning
  • Innfordring

 Virksomhetene jobber tett med hverandre og har hverandres kunnskap tilgjengelig. Vi drar nytte av hverandres tjenester til beste for kunden.
DATAPLAN AS
Stokkamyrveien 18A | 4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 30 00
Faks: +47 51 96 30 01
firmapost@dataplan.no